Resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR 

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för paketresor som anges nedan och är en del av avtalet.
För gruppresor gäller våra Gruppresevillkor
Ta även del av Bra att veta för att få ut det bästa möjliga av din semester.

1. AVTALET
Huvudresenär är den person i vars namn bokningen är gjord och som anges först i färdhandlingarna. Denne är även betalningsansvarig för bokningen. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter som gäller även under resan. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Arrangören förbehåller sig rätten att inom 24 timmar (vardagar) eller 72 timmar (helg, ej långhelg) att frånträda avtalet om önskad inkvartering ej kan erbjudas p.g.a. bristande tillgänglighet på boendet. Arrangören erbjuder likvärdigt alternativ. Om förslaget inte accepteras erhåller resenären full återbetalning om betalning har skett.

2. AVVIKANDE FRÅN ARRANGEMANGET 
Resenärer som inte utnyttjar bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej. Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant.

3. ANMÄLNINGSAVGIFT 
För våra en veckors paketresor är anmälningsavgift 1000 kr per person, för två veckors resor samt produkter Skärgårdskryssning och Semesterhus, 1500 kr per person. Erlagd anmälningsavgift dras av från resans slutpris.

4. PRIS OCH BETALNING
Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Bokningen skall bekräftas inom 7 dagar efter bokningstillfället genom att anmälningsavgiften betalas in. För kryssningar är motsvarande tidsfrist 5 dagar. Slutbetalning skall vara arrangören tillhanda senast 21 dagar före avresan, för kryssningar och semesterhus 40 dagar före avresan. Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Har inte full betalning för resan kommit arrangören tillhanda senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet äger arrangören rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.
Vid beställning av resa med mindre än 21 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart via bankgiro eller med kort via hemsidan. Vid betalning via bankgiro när det är mindre än 7 dagar före avresan, måste kvittot e-postas samma dag till oss till e-postadressen info@kroatienspecialisten.se.

5. BOKNINGSBEKRÄFTELSE / BILJETT 
Bokningsbekräftelse/bokningsnummer gäller som resebevis/biljett på våra charterflyg och gäller endast på de datum och flygning som finns specificerat. På resor med reguljärflyg krävs separata flygbiljetter eller bokningsnummer hos flygbolaget. Läs mer under reguljärflyg. Efter slutbetalning får resenären en ny kopia på bokningsbekräftelsen tillsammans med en hotellvoucher (vid bokning av boende) via post eller e-post cirka två veckor innan avresa. För den som väljer utskick via e-post får den dessa dokument som bilaga som resenären skriver ut själv och tar med till resmålet. Det åligger resenären att uppmärksamma om namnet är korrekt stavat på bokningsbekräftelsen/biljetten.

6. AV- OCH OMBOKNINGSSKYDD 
Vårt av- och ombokningsskydd är en försäkring som ger ett totalt skydd mot höga avbokningskostnader om du till exempel skulle bli sjuk.  
Önskar resenären av- och ombokningsskydd skall detta anmälas vid beställning av resan, pris per person 249: -. Alla resenärer på samma bokning måste teckna skyddet för att villkoren skall gälla.

 • Fri avbokning och pengarna tillbaka för den som drabbas av sjukdom eller annan oförutsedd händelse*
  – Gäller vid sjukdom, sjukhusinläggning, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenär eller resenärs make/maka (även samboende under äktenskapliga former) barn, syskon eller föräldrar. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde känt till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex, akut sjukdom, oförutsedda händelser i bostaden exempelvis vattenläckage, brand, översvämning, inbrott, stormskada m.m.

Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med t.ex. läkarintyg. Senast 7 dagar efter avbeställningen skall intyg beträffande akutsjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förkommande fall släktskapsintyg, vara oss tillhanda. Intyget skall innehålla relevanta uppgifter såsom:
a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang
b) diagnos
c) dag för första behandling/undersökning,
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.
Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter det att avbeställning gjordes beaktas ej. Resenären äger ej rätt att avbeställa resa med läkarintyg om hans/hennes tillstånd vid bokningstillfälle var känt.

 • Fri ombokning
  Du har rätt till en fri ombokning senast 45 dagar innan avresa på våra charterresor. Eventuell mellanskillnad i pris betalas av resenären. Ombokning kan göras oavsett anledning, gäller ej enskilda personer på bokningen. Fri ombokning gäller inte vid bokning av produkterna Skärgårdskryssning, Semesterhus eller resor med reguljärflyg, och du kan inte boka om till en rabatterad/prissänkt resa. I bokningsbekräftelsen finns information om vilka resor är med reguljärflyg. Den avgiftsfria ombokningen är dock begränsad till att det nya avresedatumet ska vara max 6 månader från det första avresedatumet.
 • Prisgaranti Plus
  Skulle totalpriset på din resa sänkas efter att du bokat behöver du bara kontakta oss, så ger vi dig det lägre priset och betalar tillbaka mellanskillnaden. Detta under förutsättning att du bokat en charterresa med specificerat boende och att det är minst 60 dagar kvar till avresa.

  Prisgaranti Plus gäller ej på paketresor med reguljärflyg eller endast flyg.

 • Bo kvar garanti
  Resenärer som bokat gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer och samtliga resenärer tecknat Av-och ombokningsskydd har kostnadsfri bo kvar garanti. Detta innebär att om någon i sällskapet skulle avboka sin resan så tillkommer ingen kostnad för övriga resenärer. Har du inte köpt av- och ombokningsskydd och den eller de som du bokat gemensam inkvartering med avbokar sin resa måste du räkna med att betala ett enkelrumstillägg/tombäddstillägg. Tillägget varierar från hotell till hotell.
 • Fri avbokning och pengarna tillbaka för den som drabbas av uppsägning*
  Gäller om du är tillsvidareanställd och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, gäller ej vid varsel. För att avboka resan behövs ett intyg från arbetsgivaren som behöver vara oss tillhanda inom 7 dagar från avbokningen.

Av- och ombokningsskydd går inte att köpa på resor med reguljärflyg, skärgårdkryssningar, temaresor samt gruppresor.

*Expeditionsavgift om 200:– per person återbetalas ej vid avbokning. Ej heller kostnad för Av- och ombokningsskydd.

7. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN    
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Vid avbeställning tidigare än 21 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Vid avbeställning senare än 21 dagar men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans pris.
Vid avbeställning senare än 14 dagar men tidigare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.
Sker avbeställning senare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad.

För kryssningar och semesterhus gäller följande:

Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Sker avbeställning senare än 40 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad.

Det åligger resenären att se till att avbeställning kommer till arrangörens kännedom utan dröjsmål. Av resenären gjord avbeställning ska anses ha ägt rum, vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Kroatienspecialisten tillhanda. Därefter skall skriftlig avbeställning utan dröjsmål insändas till Kroatienspecialisten via e-post. För avbeställning av resor med reguljärflyg gäller flygbolagens egna villkor. Se rubriken reguljärflyg.

8. BAGAGE 
Handbagage ingår alltid. För att få checka in en resväska på flygplatsen måste du köpa till bagage.
För s.k. övervikt debiteras taxa enligt det aktuella flygbolagets särskilda bestämmelser. Observera att ett enskilt kolli aldrig får väga mer än 32 kg. Detta gäller även om du köpt till extra bagagevikt eller delar bagage med ditt resesällskap.
Bagageregler för aktuellt flygbolag:

 • Croatia Airlines
Handbagage: Max 8 kg. Måtten får inte överstiga 55 x 40 x 20 cm. Förutom ett handbagage så får du också ta med dig en liten handväska eller en liten väska för din laptop.
Incheckat bagage: 1x15 kg.

Spädbarn (under 2 år)
Inget handbagage ingår för spädbarn. Du kan ta med dig en en hopfällbar barnvagn och bilbarnstol som incheckat bagage, utan avgift och i tillägg till det bagage som ingår med din biljett. En barnvagn får inte väga mer än 15 kg.

Barn (2-4 år)
Samma bagageregler som vuxna. Du kan ta med dig en hopfällbar barnvagn och bilbarnstol som incheckat bagage, utan avgift. En barnvagn får inte väga mer än 15 kg.

 • SAS
Handbagage: Max 8kg. Måtten får inte överstiga 55 x 40 x 23 cm (L x H x B). Förutom ett handbagage så får du också ta med dig en liten handväska eller en liten väska för din laptop.
Incheckat bagage: 1x23 kg.

Spädbarn (under 2 år)
Inget handbagage ingår för spädbarn. Du kan ta med dig en barnvagn och bilbarnstol som incheckat bagage, utan avgift och i tillägg till det bagage som ingår med din biljett. En barnvagn får inte väga mer än 23 kg.

Barn (2-11 år)
Samma bagageregler som vuxna. Du kan ta med dig en barnvagn och bilbarnstol som incheckat bagage, utan avgift. En barnvagn får inte väga mer än 23 kg.

 • Norwegian
Handbagage ingår: En liten väska under sätet, mått 30 x 20 x 38cm. Max vikt 10 kg. 
Kan köpas till mot tillägg:
En liten väska under sätet, mått 30 x 20 x 38cm och en väska i bagagehyllan, mått 55 x 40 x 23cm. Max vikt 10 kg. 
Incheckat bagage: 1x23 kg. 

Spädbarn (under 2 år)
Handbagage ingår inte i biljetten för spädbarn, men du får ha med dig en rimlig mängd barnmat och välling/dryck under resan.
5 kg incheckat bagage ingår (packat i din väska eller i en separat väska). En bilbarnstol och en barnvagn ingår.

Barn (2–11 år)
Samma bagageregler som vuxna. En bilbarnstol och en barnvagn ingår.

Rullstolar (ej elektriska) får fritt medtagas och ingår ej i bagagevikten och checkas in som specialbagage. Det är aldrig tillåtet att ta med smartboards (motordrivna rullbrädor) eller segways på flyget, varken som incheckat bagage eller ombord. Specialbagage checkas vanligtvis in på specialdisk och hämtas ut på bagagebandet med övrigt bagage.

Mediciner, värdesaker och stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter och föremål som du inte kan undvara bör packas i handbagaget. Enligt regler får i handbagaget medtagas vätskor, krämer, geléer och sprayer i behållare som rymmer max 100 ml (1 dl). Dessa skall placeras i en genomskinlig en-liters plastpåse som skall vara återanslutningsbar. Mediciner, barnmat och vätska som ingår i särskild diet får medtagas i handbagaget. Vassa föremål, t ex saxar, ska packas i resväskan som checkas in. 

Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är tex vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Läs mer om farligt gods, förbjudna föremål och övriga bagageregler under flyginformation på respektive flygbolags hemsida.
För information om vad som du får ta med dig ombord på flygplanet, se Transportstyrelsens hemsida.
Bagage kan komma på avvägar eller skadas. Skadat eller förlorat bagage ska anmälas direkt på flygplatsen på ett särskilt formulär (PIR rapport). Kopia av anmälan bör ses som värdehandling ifall skadan skulle leda till ett försäkringsärende. Ifall något skulle hända ditt bagage utgår ersättning i enlighet med flygbolagets gällande bestämmelser. Observera att flygbolagens ersättning för förlorat eller skadat bagage är begränsat.

För att gå vidare med ärendet måste ni följa de instruktioner som finns på respektive flygbolags hemsida:
Croatia Airlines 
SAS 
Norwegian

För att anmäla skadad eller förlorat bagage efter flygningar med Croatia Airlines ber vi er att via länken bifoga en kopia på PIR-rapporten, bild på skadad bagage, kopia på ditt pass samt bagagetag ( totalt 4 bilder ). Anmälan måste skickas senast 7 dagar efter skadetillfället.
 
Montrealkonventionen reglerar och eventuellt begränsar transportörens/flygbolagens skadeståndsansvar för dödsfall eller skada, för bagage som förstörts, förlorats eller skadats och för förseningar. Till Montrealkonventionen.

9. FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR 
Researrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i katalog, broschyr och på Kroatienspecialisten.se. Researrangören förbehåller sig också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för den beställda resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.
1. Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller
2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

10. ARRANGÖRENS OCH RESENÄRENS RÄTT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET VID INGRIPANDE HÄNDELSER M.M. 
Enligt 6.7 § i paketreselagen har såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

11. RESEGARANTI 
Kroatienspecialisten har till Kammarkollegiet ställt resegaranti enligt resegarantilagen. Resegaranti är till för att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts, och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Ersättningen ska täcka det som resenären har betalat för resan och kostnader för eventuell hemresa. Kammarkollegiets telefonnummer 08-700 08 00. Statlig resegaranti hos Kammarkollegiet.

12. MINIMIANTAL 
Researrangör äger rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 15 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in. Researrangör äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a - b minimiantal är uppfyllda senast 15 dagar före avresa.
a) Flygplanstyp med minimiantal: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B757: 210, B767-300: 170, B787-8: 150, B787-9: 170, A320: 159, A321: 189
Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.
b) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt ovan ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt, dock senast 15 dagar före avresan. Belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

13. ÄNDRING AV PRISET 
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader (t.ex. bränslepriset m.m.)
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändring. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

14. REKLAMATIONER 
Om något inte skulle fungera till resenärens belåtenhet, måste resenären alltid försöka få rättelse till stånd under resan. Väntar resenären med att anmäla klagomålet tills den kommer hem, har researrangören ingen möjlighet att åtgärda problemet. Säg genast till hotellreceptionisten eller annan berörd personal så att saken kan redas ut på plats. Om inte det räcker, kontakta Kroatienspecialistens personal. Är resenären inte nöjd med behandlingen av sitt klagomål på resmålet, kan resenären skriva en reklamation när den kommer hem. Skicka e-post till kundtjanst@kroatienspecialisten.se. Texten behöver innehålla uppgifter om resmålet, bokningsnummer och en kort redogörelse för klagomålet. Vi ber resenären skicka reklamationen senast tre veckor efter hemkomst.
Reklamationer som är Kroatienspecialisten tillhanda senare än tre veckor efter hemkomsten beaktas ej.

15. REGULJÄRFLYG
Kompletterande särskilda resevillkor gällande reguljärflyg. Reguljärflygbiljetter kan enligt gällande regel inte ändras sedan de har blivit utställda, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning. Flygbiljetterna för reguljärflyg är varken omboknings- eller återbetalningsbara. Observera att en avgift tas ut vid rättning av uppgifter på redan utställd biljett vid resa med reguljärflyg. Det är därför mycket viktigt att resenärens namn på flygbiljetten är korrekt stavat och överensstämmer med uppgifterna i passet.

16. TIDTABELL 
Samtliga tider som anges på bokningsbekräftelse är att betrakta som preliminär information. Aktuella tider framgår på senaste bokningsbekräftelsen/resebevis som erhålles ca två veckor innan avresa, men även den kan bli föremål för ändringar av skäl som inte kan förutses. Kroatienspecialisten reserverar sig för tidtabellsändring och ändring beträffande mellanlandning som beslutas utanför dess kontroll. Avgångstider som rör hemresan kan också ändras. Om flygtiderna ändras meddelar Kroatienspecialisten berörda resenärer direkt via e-post, vanlig post eller telefonsamtal. Därför är det viktigt att resenären lämnar fullständiga kontaktuppgifter vid bokningstillfället.

17. OMBOKNING 
Ombokning av datum, destination och/eller boende på våra charterresor är endast tillåtet i mån av plats och mot en avgift på 500 kr per person plus eventuell mellanskillnad i pris, dock senast 30 dagar innan avresa. Ombokningen är dock begränsad till att det nya avresedatumet ska vara max 6 månader från det första avresedatumet. Ombokning gäller inte vid bokning av produkterna Skärgårdskryssning, Semesterhus eller resor med reguljärflyg.

18. ÖVERLÅTELSE AV RESAN 
Resan kan överlåtas mot en avgift på 500 kr (senast en vecka innan avresa), dock ej på resor med reguljärflyg. Vid tillåten överlåtelse av reguljärflygbiljett kan dock kostnaden komma att överstiga 500 kr/person. För dessa resor förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor. Flygbolaget och researrangören ansvarar inte för någon handling, försummelse eller händelse som inträffar om resenären inte befinner sig ombord på planet. Missade ombordstigning betraktas som en avbokning och ger resenären ingen rätt till ersättning eller ombokning.

19. RESA MED OSPECIFICERAT BOENDE 
I mån av tillgång säljs så kallade ospecificerade resor, vår billigaste form av inkvartering. Denna typ av resor baseras på ev. osålda platser på ordinarie charterflygningar. Detta innebär att flyget, men inte inkvarteringen är densamma som presenteras i Kroatienspecialistens program. Inkvartering anvisas vid ankomst till flygdestinationen och kan vara belägen var som helst på det utannonserade resmålet.
Kroatienspecialisten garanterar att bad/dusch samt wc alltid finns i inkvarteringen samt att avstånd till stranden, affärer och restauranger inte är längre än 600 m. I regel är inkvarteringen enkel, där tex. AC (luftkonditionering) eller pool inte kan garanteras.
Byte av inkvartering kan förekomma under din vistelse. Lakan och handdukar samt avresestädning ingår. Måltider ingår ej. Inkvartering i rum eller lägenhet. Det går inte att ställa samma krav på en ospecificerad resa som på en resa till ordinarie pris. Resenärer med kvalitetskrav rekommenderas att alltid köpa specificerad resa. 
Möjlighet till uppgradering kan ibland ordnas på plats mot en kostnad. Om du önskar att byta inkvartering till en med bättre standard, kontakta din reseledare. Om ett byte går att ordna, betalar du hela kostnaden för det nya boendet. Om resenären efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är den skyldig att meddela detta till Kroatienspecialisten. Det är obligatoriskt att boka till transfer vid bokning av resa med ospecificerad inkvartering.

20. RESENÄRENS KONTAKTUPPGIFTER 
Resenären ansvarar för att den alltid ska kunna nås av viktiga meddelanden, exempelvis flygtidsändringar, både före och under resan. Vi använder endast de kontaktuppgifter som angivits vid bokningen, därför är det viktigt att exempelvis ange rätt mobiltelefonnummer och e-postadress.

21. PERSONUPPGIFTSHANTERING 
Personuppgiftsansvarig är Kroatienspecialisten AB. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på Kroatienspecialisten AB, Rosengatan 8, 172 70 SUNDBYBERG, telefon 0771800300, eller e-post info@kroatienspecialisten.se.

 • Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.
Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

 • Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

 • Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.
I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

 • Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

 • Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU  och EES.

 • Dina rättigheter till uppgifter om dig

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.

Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.

Du kan med ditt lösenord och e-post logga in på Min Sida och se personuppgifter vi lagrar om dig och dina resor. Du kan där även rätta och uppdatera uppgifter. Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

22. FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR
Kroatienspecialisten reserverar sig för korrekturfel i denna publikation och på hemsidan.

KROATIENSPECIALISTEN AB

Organisationnummer:

556658-9304
Telefon kundservice:
0771-800 300
Postadress:
Rosengatan 8
172 70 Sundbyberg