Resevillkor

För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för paketresor som anges nedan och är en del av avtalet. För gruppresor gäller våra Gruppresevillkor. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren i första hand om inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären. Ta även del av Bra att veta för att få ut det bästa möjliga av din semester.

Avtalet
Huvudresenär är den person i vars namn bokningen är gjord och som anges först i färdhandlingarna. Denne är även betalningsansvarig för bokningen. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter som gäller även under resan. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Arrangören förbehåller sig rätten att inom 24 timmar (vardagar) eller 72 timmar (helg, ej långhelg) att frånträda avtalet om önskad inkvartering ej kan erbjudas p.g.a. bristande tillgänglighet på boendet. Arrangören erbjuder likvärdigt alternativ. Om förslaget inte accepteras erhåller resenären full återbetalning om betalning har skett.

Avvikande från arrangemanget
Resenärer som inte utnyttjar bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej. Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant.

Anmälningsavgift
För våra en veckors paketresor är anmälningsavgift 700 kr per person, för två veckors 1000 kr per person och vid kryssningsresor samt rundresor 1500 kr per person. Erlagd anmälningsavgift dras av från resans slutpris.

Betalning av priset för resan
Bokningen skall bekräftas inom 7 dagar efter bokningstillfället genom att anmälningsavgiften betalas in. För skärgårdskryssningar är motsvarande tidsfrist 5 dagar. Slutbetalning skall vara arrangören tillhanda senast 21 dagar före avresan. Vid beställning av resa med mindre än 21 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart via bankgiro eller med kort via hemsidan. Vid betalning via bankgiro när det är mindre än 7 dagar före avresan, måste kvittot faxas eller e-postas samma dag till oss på faxnummer 08-22 32 17 eller till e-post adressen info@kroatienspecialisten.se.

Bokningsbekräftelse/Biljett
Bokningsbekräftelse/bokningsnummer gäller som resebevis/biljett på våra charterflyg och gäller endast på de datum och flygning som finns specificerat. På resor med reguljärflyg krävs separata flygbiljetter eller bokningsnummer hos flygbolaget. Läs mer under reguljärflyg. Efter slutbetalning får resenären en ny kopia på bokningsbekräftelsen tillsammans med en hotellvoucher (vid bokning av boende) via post eller e-post cirka två veckor innan avresa. För den som väljer utskick via e-post får den dessa dokument som bilaga som resenären skriver ut själv och tar med till resmålet. Det åligger resenären att uppmärksamma om namnet är korrekt stavat på bokningsbekräftelsen/biljetten.

Av- och ombokningsskydd
Vårt av- och ombokningsskydd är en försäkring som ger ett totalt skydd mot höga avbokningskostnader om du till exempel skulle bli sjuk. Dessutom ger det dig rätt till en fri ombokning senast 45 dagar innan avresa.
Önskar resenären av- och ombokningsskydd skall detta anmälas vid beställning av resan, pris per person 200: -.

 • Fri avbokning för den som drabbas av sjukdom
  – Gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar resenär eller resenärs make/maka (även samboende under äktenskapliga former) barn, syskon eller föräldrar. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde känt till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex, akut sjukdom, oförutsedda händelser i bostaden exempelvis vattenläckage m.m.

Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med t.ex. läkarintyg. Senast 7 dagar efter avbeställningen skall intyg beträffande akutsjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förkommande fall släktskapsintyg, vara oss tillhanda. Intyget skall innehålla relevanta uppgifter såsom:
a) läkarens utryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang
b) diagnos
c) dag för första behandling/undersökning,
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.
Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter det att avbeställning gjordes beaktas ej. Resenären äger ej rätt att avbeställa resa med läkarintyg om hans/hennes tillstånd vid bokningstillfälle var känt.  

 • Fri ombokning
  Du har rätt till en fri ombokning senast 45 dagar innan avresa på våra charterresor. Eventuell mellanskillnad i pris betalas av resenären. Ombokning kan göras oavsett anledning, gäller ej enskilda personer på bokningen. Fri ombokning gäller inte vid bokning av produkterna Skärgårdskryssning, Temaresor, resor med reguljärflyg samt endast flyg. I bokningsbekräftelsen finns information om vilka resor är med reguljärflyg. Den avgiftsfria ombokningen är dock begränsad till att det nya avresedatumet ska vara max 6 månader från det första avresedatumet.
 • Prisgaranti Plus
  Skulle totalpriset på din resa sänkas efter att du bokat behöver du bara kontakta oss, så ger vi dig det lägre priset och betalar tillbaka mellanskillnaden. Detta under förutsättning att du bokat en charterresa med specificerat boende och att det är minst 60 dagar kvar till avresa.

  Prisgaranti Plus gäller ej på paketresor med reguljärflyg eller endast flyg.

 • Bo kvar garanti
  Resenärer som bokat gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer och samtliga resenärer tecknat Av-och ombokningsskydd har kostnadsfri bo kvar garanti. Detta innebär att om någon i sällskapet skulle avboka sin resan så tillkommer ingen kostnad för övriga resenärer. Har du inte köpt av- och ombokningsskydd och den eller de som du bokat gemensam inkvartering med avbokar sin resa måste du räkna med att betala ett enkelrumstillägg/tombäddstillägg. Tillägget kan variera.
 • Fri avbokning för den som drabbas av uppsägning
  Gäller om du är tillsvidareanställd och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, gäller ej vid varsel. För att avboka resan behövs ett intyg från arbetsgivaren som behöver vara oss tillhanda inom 7 dagar från avbokningen.

Av- och ombokningsskydd går inte att köpa på resor med reguljärflyg, skärgårdkryssningar, temaresor samt gruppresor.

Resenärens rätt till avbeställning av resan
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Vid avbeställning tidigare än 21 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Vid avbeställning senare än 21 dagar men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans pris.
Vid avbeställning senare än 14 dagar men tidigare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

Sker avbeställning senare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad. Det åligger resenären att se till att avbeställning kommer till arrangörens kännedom utan dröjsmål. Av resenären gjord avbeställning ska anses ha ägt rum, vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Kroatienspecialisten tillhanda. Därefter skall skriftlig avbeställning utan dröjsmål insändas till Kroatienspecialisten via e-post eller fax. För avbeställning av resor med reguljärflyg gäller flygbolagens egna villkor. Se rubriken reguljärflyg.
 
Bagage
Bagage kan komma på avvägar eller skadas. Skadat eller förlorat bagage ska anmälas direkt på flygplatsen på ett särskilt formulär (PIR rapport). Kopia av anmälan bör ses som värdehandling ifall skadan skulle leda till ett försäkringsärende. Ifall något skulle hända ditt bagage utgår ersättning i enlighet med flygbolagets gällande bestämmelser. Observera att flygbolagens ersättning för förlorat eller skadat bagage är begränsat.

För att gå vidare med ärendet måste ni följa de instruktioner som finns på respektive flygbolags hemsida:
https://www.sas.se/allt-om-resan/vid-ankomsten/skadat-bagage/
https://www.norwegian.com/se/reseinformation/bagage/skadat-bagage/
https://primeraair.se/travel-info/baggage/damaged-baggage/

Vi hjälper er med ärenden för skadat eller förlorat bagage på flighter med Croatia Airlines. För att processen ska gå så smidigt som möjligt behöver vi en fullmakt som ni kan ladda ner här:
Fullmakt för bagageärenden
Skriv under dokumentet och skicka det till oss via post, e-post eller fax. Skicka även en kopia på PIR-rapporten samt bagagetag senast 5 dagar efter skadetillfället. Vi behöver också ett kontonummer för de fall där ersättning utgår.
Montrealkonventionen reglerar och eventuellt begränsar transportörens/flygbolagens skadeståndsansvar för dödsfall eller skada, för bagage som förstörts, förlorats eller skadats och för förseningar. Länk till Montrealkonventionen.
För information om vad som du får ta med dig ombord på flygplanet, se Transportstyrelsens hemsida.
För s.k. övervikt debiteras taxa enligt det aktuella flygbolagets särskilda bestämmelser. Observera att ett enskilt kolli aldrig får väga mer än 32 kg. Detta gäller även om du köpt till extra bagagevikt eller delar bagage med ditt resesällskap.

Croatia Airlines

Handbagage: Max 8 kg. Måtten får inte överstiga 55 x 40 x 20 cm.
Incheckat bagage: 1x15 kg.

Spädbarn (under 2 år) får checka in 1x15 kg samt en hopfällbar barnvagn.

SAS
Handbagage: Max 8kg. Måtten får inte överstiga 55 x 40 x 23 cm (L x H x B). Förutom ett handbagage så får du också ta med dig en liten handväska eller en liten väska för din laptop.
Incheckat bagage: 1x23 kg.

Spädbarn (under 2 år) kan ta med sig ett incheckat bagage på max 23 kg, storlek max 115 cm, samt en barnvagn. Tänk på att det inte ingår något handbagage för ditt spädbarn. Barnvagn och bilbarnstol checkar du in precis som vanligt, det krävs ingen registrering i förväg. Vill du ta med barnvagn till barn över 2 år räknas det som ett bagage.

Norwegian
Handbagage: 1x10 kg. Måtten får inte överstiga 55 x 40 x 23 cm (L x H x B). Handbagage ingår inte i biljetten för spädbarn, men du får ha med dig en rimlig mängd barnmat och välling/dryck under resan.
Incheckat bagage: 1x20 kg. Måtten får inte överstiga 250 x 79 x 112 cm (L x H x B), och omkretsen får vara max 300 cm.

Spädbarn (under 2 år)
5 kg incheckat bagage ingår (packat i din väska eller i en separat väska). En bilbarnstol och en barnvagn ingår.

Barn (2–11 år)
Samma bagageregler som vuxna. En bilbarnstol och en barnvagn ingår.

Det är inte tillåtet att checka in värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är tex vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Läs mer om farligt gods, förbjudna föremål och övriga bagageregler under flyginformation på respektive flygbolags hemsida.
Förbehåll om ändringar
Researrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i katalog, broschyr och på Kroatienspecialisten.se. Researrangören förbehåller sig också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för den beställda resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.
1. Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller
2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndkrav enligt första stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
Enligt 6.7 § i paketreselagen har såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

Resegaranti
Kroatienspecialisten har till Kammarkollegiet ställt resegaranti enligt resegarantilagen. Resegaranti är till för att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts, och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Ersättningen ska täcka det som resenären har betalat för resan och kostnader för eventuell hemresa. Kammarkollegiets telefonnummer 08-700 08 00. Statlig resegaranti hos Kammarkollegiet.

Minimiantal
Researrangör äger rätt att ställa in resan om färre personer än i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in. Kroatienspecialisten äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a - b minimiantal är uppfyllda senast 30 dagar före avresa.
a) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
b) 15 resenärer vid resa med båt eller buss.
Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt ovan ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt, dock senast 14 dagar före avresan. Belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i tranportkostnader (t.ex. bränslepriset m.m.)
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändring. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Reklamationer
Om något inte skulle fungera till resenärens belåtenhet, måste resenären alltid försöka få rättelse till stånd under resan. Väntar resenären med att anmäla klagomålet tills den kommer hem, har researrangören ingen möjlighet att åtgärda problemet. Säg genast till hotellreceptionisten eller annan berörd personal så att saken kan redas ut på plats. Om inte det räcker, kontakta Kroatienspecialistens personal. Är resenären inte nöjd med behandlingen av sitt klagomål på resmålet, kan resenären skriva en reklamation när den kommer hem. Skicka e-post till kundtjanst@kroatienspecialisten.se. Texten behöver innehålla uppgifter om resmålet, bokningsnummer och en kort redogörelse för klagomålet. Vi ber resenären skicka reklamationen senast tre veckor efter hemkomst. Reklamationer som är Kroatienspecialisten tillhanda senare än tre veckor efter hemkomsten beaktas ej.

Reguljärflyg
Kompletterande särskilda resevillkor gällande reguljärflyg. Reguljärflygbiljetter kan enligt gällande regel inte ändras sedan de har blivit utställda, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning. Flygbiljetterna för reguljärflyg är varken omboknings- eller återbetalningsbara. Observera att en avgift tas ut vid rättning av uppgifter på redan utställd biljett vid resa med reguljärflyg. Det är därför mycket viktigt att resenärens namn på flygbiljetten är korrekt stavat och överrensstämmer med uppgifterna i passet.

Tidtabell
Samtliga tider som anges på bokningsbekräftelse är att betrakta som preliminär information. Aktuella tider framgår på senaste bokningsbekräftelsen/resebevis som erhålles ca två veckor innan avresa, men även den kan bli föremål för ändringar av skäl som inte kan förutses. Kroatienspecialisten reserverar sig för tidtabellsändring och ändring beträffande mellanlandning som beslutas utanför dess kontroll. Avgångstider som rör hemresan kan också ändras. Om flygtiderna ändras meddelar Kroatienspecialisten berörda resenärer direkt via e-post, vanlig post eller telefonsamtal. Därför är det viktigt att resenären lämnar fullständiga kontaktuppgifter vid bokningstillfället.

Ombokning
Ombokning av datum, destination och/eller boende på våra charterresor är endast tillåtet i mån av plats och mot en avgift på 300 kr per person plus eventuell mellanskillnad i pris, dock senast 30 dagar innan avresa. Ombokningar är inte tillåtna från resor med ordinarie pris till resor med nedsatt pris eller för resor med reguljärflyg. Ombokning gäller inte vid bokning av produkterna Skärgårdskryssning eller Temaresor.

Överlåtelse av resan
Resan kan överlåtas mot en avgift på 300 kr (senast en vecka innan avresa), dock ej på resor med reguljärflyg. Vid tillåten överlåtelse av reguljärflygbiljett kan dock kostnaden komma att överstiga 300 kr/person. För dessa resor förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor. Flygbolaget och researrangören ansvarar inte för någon handlig, försummelse eller händelse som inträffar om resenären inte befinner sig ombord på planet. Missade ombordstigning betraktas som en avbokning och ger resenären ingen rätt till ersättning eller ombokning.

Resa med ospecificerat boende
I mån av tillgång säljs så kallade ospecificerade resor, vår billigaste form av inkvartering. Denna typ av resor baseras på ev. osålda platser på ordinarie charterflygningar. Detta innebär att flyget, men inte inkvarteringen är densamma som presenteras i Kroatienspecialistens program. Inkvartering anvisas vid ankomst till flygdestinationen och kan vara belägen var som helst på det utannonserade resmålet.

Kroatienspecialisten garanterar att bad/dusch samt wc alltid finns i inkvarteringen samt att avstånd till stranden, affärer och restauranger inte är längre än 600 m. I regel är inkvarteringen enkel, där tex. AC (luftkonditionering) eller pool inte kan garanteras.
Byte av inkvartering kan förekomma under din vistelse. Lakan och handdukar samt avresestädning ingår. Måltider ingår ej. 
Inkvartering i rum eller lägenhet. Det går inte att ställa samma krav på en ospecificerad resa som på en resa till ordinarie pris. Resenärer med kvalitetskrav rekommenderas att alltid köpa specificerad resa. 
Möjlighet till uppgradering kan ibland ordnas på plats mot en kostnad. Om du önskar att byta inkvartering till en med bättre standard, kontakta din reseledare. Om ett byte går att ordna, betalar du hela kostnaden för det nya boendet. Om resenären efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är den skyldig att meddela detta till Kroatienspecialisten.
 Det är obligatoriskt att boka till transfer vid bokning av resa med ospecificerad inkvartering.

Resenärens kontaktuppgifter
Resenären ansvarar för att den alltid ska kunna nås av viktiga meddelanden, exempelvis flygtidssändringar, både före och under resan. Vi använder endast de kontaktuppgifter som angivits vid bokningen, därför är det viktigt att exempelvis ange rätt mobiltelefonnummer och e-postadress.
 
Hantering av personuppgifter
Kroatienspecialisten AB (”Kroatienspecialisten”) för register över de personuppgifter du lämnat i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och EUs integritetslagstiftning GDPR. I samband med bokning av resa lämnar du som kund följande personuppgifter; namn, kön, telefonnummer, epost (om denne anges), adress och födelsedatum. Kroatienspecialisten samlar inte uppgifter om personnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registrerats i samband med beställning, t ex resmål, önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet. Uppgifterna lämnas även ut till våra samarbetspartners. Dessa använder uppgifterna för samma ändamål som Kroatienspecialisten, för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Det kan vara samarbetspartners som Handlingsagenter på flygplatsen, reseguider, flygbolag, resebyrå, hotell och bussbolag. Kroatienspecialistens partners finns endast inom EU/EES området. Vi använder även dina uppgifter för att kunna ge dig information, erbjudanden och service rörande din bokade resa via epost, telefon och nyhetsbrev. Kroatienspecialisten sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med behandlingen av personuppgifterna eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar, vilket kan innebära att personuppgifterna kan sparas i upp till 36 månader efter det att bokning skett.
 
Lagring: Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering.
 
Vi använder även uppgifterna i registret i hantering syfte och administration av reservationer, betalningar och utskick av bokningsbekräftelse. Detta inkluderar användning av dina personuppgifter till följande: bokföring, avräkning och revision, biljettering, användning av betalkort, säkerhet, administrativa ändamål, utveckling och kundvård. Vi samlar inte in någon personlig information från utomstående företag.
För att kunna förbättra vår service till dig och andra kunder skickar vi vårt frågeformulär när du kommit hem där vi ber dig svara på frågor om din resa för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Inför och under din resa skickar vi viktig information via brev och epost till den information som har angetts i samband med bokning. Det kan t ex vara uppgifter om flyginformation, betalningspåminnelse, hotell voucher och annat. Om du inom tre år från hemkomsten av denna resa gör en ny resebeställning kommer uppgifter om tidigare resa/resor att sparas ytterligare tre år. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i tio år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078).
 
Personuppgifter i marknads- och kommunikationssyfte
För att kunna tillhandahålla ett reseerbjudande och bättre service som är relaterade till din bokning använder Kroatienspecialisten dina personliga data i marknads- och kommunikationssyfte, kundanalyser och statistik.
 
På kroatienspecialisten.se finns det möjlighet att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. När du anmäler dig som abonnent till nyhetsbrevet via epost accepterar du samtidigt att vi regelbundet får använda din e-postadress för att skicka dig nyheter, marknadsinformation och annan kommunikation. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.
Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.
 
Dina rättigheter
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på Kroatienspecialisten.se, vid kontakt med våra säljare eller en resebyrå.
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.
En gång per kalenderår kan du helt gratis begära ett registerutdrag i enlighet med Personuppgiftslagen §26 som tillsammans med en egenhändigt undertecknad skriftlig förfrågan skickas till personuppgiftsansvarig för att få besked om vilka uppgifter om dig som lagrats. Du har som registrerad rätt till rättelse om uppgifterna skulle vara felaktiga samt även rätt att begära att ofullständiga personuppgifter korrigeras. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information också lämnas om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamål med behandlingen samt till vilka mottagare eller inom vilka kategorier av mottagare uppgifterna har lämnats.
 
Kontakt personuppgiftsansvarig kroatienspecialisten.se
Namn: Kroatienspecialisten / Personuppgiftsansvarig
Adress: Vasagatan 46, 411 37 Göteborg
Telefonnummer: 0771-800 300
Organisationsnummer: 556658-9304
 

Tryckfel
Kroatienspecialisten reserverar sig för tryck- och korrekturfel i katalogen och på hemsidan. Prisindikationerna i katalogens resmålsfakta är preliminära. Aktiviteter beskrivna i katalog och prislista bedrivs ofta av företagare på resmålet, för vilkas verksamhet Kroatienspecialisten inte kan ansvara.

Teknisk arrangör
Kroatienspecialisten AB
Kungsgatan 35,
111 56 Stockholm
Tel: 0771-800 300
Fax: 08-22 32 17