Av- och ombokningsskydd

Vårt av- och ombokningsskydd är en försäkring som ger ett totalt skydd mot höga avbokningskostnader om du till exempel skulle bli sjuk eller ifall något oförutsett händer som gör att du inte kommer iväg på den planerade resan. Dessutom ger det dig rätt till en fri ombokning senast 30 dagar innan avresa.

Önskar resenären av- och ombokningsskydd skall detta anmälas vid beställning av resan, pris per person 200: -. Erlagd avgift för avbeställningsskydd återbetalas ej vid avbokning.  

Fri avbokning för den som drabbas av sjukdom
– Gäller vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar resenär eller resenärs make/maka (även samboende under äktenskapliga former) barn, syskon eller föräldrar. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde känt till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex, akut sjukdom, oförutsedda händelser i bostaden exempelvis vattenläckage m.m.

Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med t.ex. läkarintyg. Senast 7 dagar efter avbeställningen skall intyg beträffande akutsjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förkommande fall släktskapsintyg, vara oss tillhanda. Intyget skall innehålla relevanta uppgifter såsom:
a) läkarens utryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang
b) diagnos
c) dag för första behandling/undersökning,
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.
Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter det att avbeställning gjordes beaktas ej. Resenären äger ej rätt att avbeställa resa med läkarintyg om hans/hennes tillstånd vid bokningstillfälle var känt.  

Fri ombokning
Du har rätt till en fri ombokning senast 30 dagar innan avresa på våra charterresor. Eventuell mellanskillnad i pris betalas av resenären. Ombokning kan göras oavsett anledning, gäller ej enskilda personer på bokningen. Fri ombokning gäller inte vid bokning av produkterna Skärgårdskryssning, Temaresor, resor med reguljärflyg samt rabatterade resor. I bokningsbekräftelsen finns information om vilka resor är med reguljärflyg. Den avgiftsfria ombokningen är dock begränsad till att det nya avresedatumet ska vara max 6 månader från det första avresedatumet.

Bo kvar garanti
Resenärer som bokat gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer och samtliga resenärer tecknat Av-och ombokningsskydd har kostnadsfri bo kvar garanti. Detta innebär att om någon skulle avboka sin del av resan så tillkommer ingen kostnad för detta. Har du inte köpt av- och ombokningsskydd och den eller de som du bokat gemensam inkvartering med avbokar sin resa måste du räkna med att betala ett enkelrumstillägg/tombäddstillägg. Tillägget kan variera.

Fri avbokning för den som drabbas av uppsägning
Gäller om du är tillsvidareanställd och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, gäller ej vid varsel. För att avboka resan behövs ett intyg från arbetsgivaren som behöver vara oss tillhanda inom 7 dagar från avbokningen.

Av- och ombokningsskydd går inte att köpa på resor med reguljärflyg, skärgårdkryssningar, temaresor samt gruppresor.