Skip to main content

Flygförsening

Tyvärr är förseningar oundvikliga för alla flygbolag. Tekniska problem, trängsel i luftrummet, dåligt väder och liknande är alla vanliga orsaker till att förseningar uppstår. 

Med tanke på detta är det en bra idé att ha minst 4 timmar till godo mellan eventuella anslutande transporter. Vi rekommenderar även att inte större evenemang planeras nära resans början eller nära inpå hemresan om en flygförsening skulle inträffa.

Information vid försening

Vid förseningar förhåller vi oss till den information som flygbolaget eller flygbolagets representanter ger, det är dem som har tillgång till de senaste uppdateringarna. Vi håller dig uppdaterad löpande så snart vi får informationen till oss.
Det kan hända att informationen inte alltid kommer så snabbt som vi skulle önska.

Sker en flygförsening kommer vi informera dig löpande via SMS. Det är därför viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig och att du har en mobiltelefon som är påslagen så vi kan nå ut med informationen till dig. 

Vi har inga egna representanter som arbetar på flygplatserna i Sverige. I Kroatien finns vår egen personal på flygplatsen men de är inte tillåtna att komma in genom säkerhetskontrollen till transitområdet, det vill säga bakom check in/ankomstområdet.

Kompensation enligt paketreselagen

Kroatienspecialisten omfattas av paketreselagen och vi följer de rättslinjer som finns för kompensation vid förseningar av paketresor. Det betyder att en försening på utresan av en viss längd medför kompensation.
Försening på hemresan medför däremot ingen kompensation oavsett längd.

Kompensation flygförsening utresa

Förseningar kompenseras på flygförseningar vid utresa enligt nedanstående tabell:

*En dygnsandel utgör resans pris med avdrag för eventuella rabatter och tillägg, delat med resans antal nätter. Om förseningen är längre än 24 timmar kan kompensationen komma att bli högre.
Förseningens längd beräknas utifrån skillnaden i beräknad ankomsttid till destinationen och den faktiska ankomsttiden till destinationen.

Paketresa med charterflyg
Är du berättigad ersättning för försening vid utresa enligt tabellen ovan får du automatiskt ersättning och information om det. Du behöver inte göra något.

Paketresa med reguljärt flyg 
Reser du med reguljärflyg ber vi dig kontakta oss efter hemkomst för att vi ska kunna gå igenom ditt ärende. 

Endast flyg
Var uppmärksam på att kompensation på utresan bara gäller för paketresor. Du kommer därför inte att få någon kompensation om du bara har bokat en flygbiljett.
Har du bokat endast flygbiljett hos oss (enkel eller tur och retur) rekommenderar vi dig istället att vända dig direkt till flygbolaget om du har synpunkter på din flygresa eller vill reklamera.

Har du bokat hotell på egen hand, utflykter, hyrbil eller annat som påverkas av en försening är det inte möjligt för oss att ersätta dig eftersom det inte har köpts genom oss. Detta gäller oavsett om du reser med charterflyg eller reguljärflyg.

Kompensation flygförsening hemresa 

Enligt paketreselagen medför försening på hemresan ingen kompensation oavsett längd.
Vid en längre flygförsening har du dock rätt till ersättning från flygbolaget.  
Du kan också ställa kravet till ditt försäkringsbolag eller bankkortsföretag. 

EU-förordning om flygförsening

Förutom Paketreselagen, som vi följer, kan du också ha rätt till ersättning enligt EU-reglerna om flygpassagerares rättigheter, den så kallade EU-förordningen 261. För att ansöka om kompensation enligt EU261 ska du vända dig direkt till flygbolaget

Rättigheter enligt EU:s förordning 261/2004
Om du drabbas av en försening på din resa kan du kräva kompensation i enlighet med EU:s förordning. Du måste dessutom uppfylla nedan kriterier:

  • Flygresan avgick från en flygplats inom EU.
  • Flygresan ankom till en flygplats inom EU med ett EU-registrerat flygbolag. Alternativt en flygplats utanför EU men med ett EU-registrerat flygbolag.
  • Du måste ha varit ombord på den aktuella flygningen.
  • Kravet ska vara flygbolaget tillhanda senast 2 månader efter att förseningen uppstått.
  • Gäller om flyget ankommer mer än 3 timmar sent till din destination. Förordningen gäller inte om förseningen berodde på oförutsedda händelser så som väder eller strejk.

Eventuella krav enligt EU-förordningen måste ställas till flygbolaget. Flygbolaget kan komma att dra av ersättning som redan betalats ut enligt paketreselagen.

Om förseningen uppgår till mer än 5 timmar från den förväntade avgångstiden kan du enligt EU-förordningen avbryta flygdelen av resan. Observera att du i så fall inte får någon ersättning för boende eller andra tillägg som du inte kan utnyttja.

Förseningsintyg

Är flyget försenat med mer än 3 timmar skickar vi ett förseningsintyg till dig efter 24 timmar. 

Fritextsökning
Få senaste nytt!
Få senaste nytt!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli först med att få de senaste nyheterna, tips och våra unika erbjudanden.

this is a picture of the number 4this is a picture of the number 9this is a picture of the number 7this is a picture of the number 7